Monika PANAYOTOVA : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 06-12-2012 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 06-12-2012 / 30-06-2014 : Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgaaria)

Liikmed 

  • 11-12-2012 / 13-01-2013 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
  • 11-12-2012 / 30-06-2014 : Eelarvekontrollikomisjon
  • 11-12-2012 / 30-06-2014 : Kultuuri- ja hariduskomisjon

Asendusliige 

  • 10-12-2012 / 30-06-2014 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
  • 10-12-2012 / 30-06-2014 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Võitlus noorte tööpuudusega ja võimalikud väljapääsuteed  
- CULT_AD(2013)510555 -  
-
CULT 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon