Michèle ALLIOT-MARIE : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Prantsusmaa)
 • 30-05-2015 / 01-07-2019 : Les Républicains (Prantsusmaa)

Esimees 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Väliskomisjon
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Väliskomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 02-07-2017 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 03-07-2017 / 01-07-2019 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon