Claudette ABELA BALDACCHINO : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 25-04-2013 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 25-04-2013 / 30-06-2014 : Partit Laburista (Malta)

Liikmed 

  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Eelarvekomisjon
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Delegatsioon Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, Montenegro ning Kosovoga suhtlemiseks
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

all-activities 

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Mittenakkuslike haiguste suure esinemissageduse tõrje saartel  
- P7_DCL(2014)0002 - Kehtivuse kaotanud  
Claudette ABELA BALDACCHINO , Nuno TEIXEIRA , Pavel POC , François ALFONSI , Christel SCHALDEMOSE , Antigoni PAPADOPOULOU , Nessa CHILDERS , Susy DE MARTINI , Marisa MATIAS , Francesca BARRACCIU , Antonyia PARVANOVA  
Algatatud : 13-01-2014
Tähtaeg : 13-04-2014
Allakirjutanute arv : 61 - 14-04-2014
Kirjalik deklaratsioon: Võitlus eesnäärmevähi vastu Euroopa Liidus  
- P7_DCL(2014)0001 - Kehtivuse kaotanud  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Algatatud : 13-01-2014
Tähtaeg : 13-04-2014
Allakirjutanute arv : 162 - 14-04-2014

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon