Franco FRIGO : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 07-05-2013 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 07-05-2013 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Itaalia)

Liikmed 

  • 22-05-2013 / 30-06-2014 : Transpordi- ja turismikomisjon
  • 22-05-2013 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis
  • 22-05-2013 / 30-06-2014 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Asendusliige 

  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi – endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi parlamentaarses ühiskomisjonis
  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon