María IZQUIERDO ROJO : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Socialista Obrero Español (Hispaania)

Liikmed 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komitee
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Malta parlamentaarses ühiskomitees
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
  • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Malta ühiskomisjonis

Asendusliige 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Regionaalpoliitika, transpordi ja turismi komitee
  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Naiste õiguste ja võrdsete võimaluste komitee
  • 17-01-2002 / 17-09-2002 : Regionaalpoliitika-, transpordi- ja turismikomisjon
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Naiste õiguste ja võrdsete võimaluste komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report on the proposal for a Council Regulation extending for a period of up to one year the financing of certain quality and marketing improvement plans approved under Title IIa of Regulation (EEC) No 1035/72 - Committee on Agriculture and Rural Development EN  
- A5-0035/2001 -  
-
AGRI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128