Iñaki IRAZABALBEITIA FERNÁNDEZ : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 11-07-2013 / 30-06-2014 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 11-07-2013 / 30-06-2014 : Aralar (Hispaania)

Liikmed 

  • 09-09-2013 / 30-06-2014 : Regionaalarengukomisjon
  • 09-09-2013 / 30-06-2014 : Petitsioonikomisjon
  • 09-09-2013 / 30-06-2014 : Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks
  • 09-09-2013 / 30-06-2014 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Asendusliige 

  • 15-07-2013 / 30-06-2014 : Kalanduskomisjon
  • 15-07-2013 / 30-06-2014 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

all-activities 

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liidu osalemise kohta mitme liikmesriigi ühiselt algatatud aktiivse ja intelligentse elukeskkonna teadus- ja arengukavas  
- FEMM_AD(2013)522834 -  
-
FEMM 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte kohta  
- REGI_AD(2013)522783 -  
-
REGI 
ARVAMUS 29. aastaaruanne Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2011)  
- PETI_AD(2013)513298 -  
-
PETI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Puuetega inimeste õigused  
- P7_DCL(2014)0008 - Kehtivuse kaotanud  
Iñaki IRAZABALBEITIA FERNÁNDEZ , Marisa MATIAS , Antolín SÁNCHEZ PRESEDO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Mark DEMESMAEKER , Jill EVANS , François ALFONSI , Martina ANDERSON , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Nikos CHRYSOGELOS  
Algatatud : 16-01-2014
Tähtaeg : 16-04-2014
Allakirjutanute arv : 142 - 17-04-2014

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon