INGLEWOOD : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Conservative and Unionist Party (Ühendkuningriik)

Aseesimees 

  • 07-10-1999 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Hiina Rahvavabariigi vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks

Liikmed 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Õigusküsimuste ja siseturu komitee
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Õigusasjade ja siseturukomisjon
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Põhiseaduskomisjon

Asendusliige 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Esmaõiguse komitee

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report on the proposal for a European Parliament and Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC as regards the valuation rules for the annual and consolidated accounts of certain types of companies - Committee on Legal Affairs and the Internal Market EN  
- A5-0130/2001 -  
-
JURI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128