Claus LARSEN-JENSEN : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 13-12-2013 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 13-12-2013 / 30-06-2014 : Socialdemokratiet (Taani)

Aseesimees 

  • 22-01-2014 / 30-06-2014 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Liikmed 

  • 13-01-2014 / 21-01-2014 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  • 13-01-2014 / 30-06-2014 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 08-01-2014 / 30-06-2014 : Majandus- ja rahanduskomisjon
  • 08-01-2014 / 30-06-2014 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon