Iveta GRIGULE-PĒTERSE : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsiooni - Juhatuse liige
 • 16-10-2014 / 26-04-2015 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 27-04-2015 / 01-07-2019 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Zaļo un Zemnieku savienība (Läti)

Esimees 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani, ELi-Usbekistani ja ELi-Tadžikistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Väliskomisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani, ELi-Usbekistani ja ELi-Tadžikistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Väliskomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Regionaalarengukomisjon
 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegatsioon ELi-Armeenia parlamentaarses partnerluskomitees, ELi-Aserbaidžaani parlamentaarses koostöökomisjonis ja ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegatsioon Brasiilia Liitvabariigiga suhtlemiseks
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Kriteeriumide ja mehhanismide kehtestamine selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (uuesti sõnastatud) (A8-0345/2017 - Cecilia Wikström) LV  
 

. – Balsoju PRET, jo ir jāstiprina ES robežas, jāsūta atpakaļ jau šobrīd nelikumīgi iebraukušie migranti, nevis jāveicina jauns migrācijas vilnis ar dalībvalstīm uzspiestām obligātajām uzņemšanas kvotām.

Õigusriigi põhimõtete ja demokraatia olukord Poolas (B8-0594/2017, B8-0595/2017) LV  
 

Balsoju PRET šo rezolūcijas priekšlikumu, jo Polijā šobrīd ir pietiekami korekta situācija un neuzskatu, ka būtu jāmētājas ar deklarācijām.

Terrorismivastane võitlus (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier) LV  
 

Balsoju par, jo pēdējo gadu teroristiskie draudi apliecina, ka cīņai pret terorismu ir nepieciešama plašāka un stingrāka pieeja. Šis rezolūcijas priekšlikums paredz dalībvalstu ciešāku iesaisti un tiesību aktu izmaiņas, lai kriminālvajāšanu varētu sākt par plašāku darbību spektru, kas saistīts ar terorisma darbībām.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Deklaratsioon parlamendiliikmete osalemise kohta kutse alusel kolmandate isikute korraldatud üritustele