Dan NICA : Algus 

Aseesimees 

Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Liige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks 

Asendusliige 

Väliskomisjon 

Viimased tegevused 

Kontakt