• Damian   DRĂGHICI  

Damian DRĂGHICI : Variraportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta  
- CULT_AD(2018)623815 -  
-
CULT 
ARVAMUS relvakonfliktides ja sõdades röövitud kunstiteoste ja kultuuriväärtuste piiriülese tagastamise nõuete kohta  
- CULT_AD(2018)610922 -  
-
CULT 
ARVAMUS meedia mitmekesisuse ja meediavabaduse kohta Euroopa Liidus  
- CULT_AD(2018)612242 -  
-
CULT 
ARVAMUS töökohtade loomisse ja majanduskasvu elavdamisse investeerimise ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide panuse maksimeerimise kohta: aruande hindamine ühissätete määruse artikli 16 lõike 3 alusel  
- CULT_AD(2016)582241 -  
-
CULT