Maria NOICHL : Algus 

Liige 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Inimõiguste allkomisjon 
Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Õigusriik Maltal pärast Daphne Caruana Galizia mõrvaga seoses tehtud hiljutisi paljastusi (B9-0240/2019) DE  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt