• Arne   LIETZ  

Arne LIETZ : Raportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve projekti kohta  
- DEVE_AD(2018)623732 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekti kohta  
- DEVE_AD(2015)564982 -  
-
DEVE 
ARVAMUS volituse kohta 2016. aasta eelarve projekti kolmepoolseteks läbirääkimisteks  
- DEVE_AD(2015)554746 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Euroopa energiajulgeoleku strateegia kohta  
- AFET_AD(2015)549118 -  
-
AFET 
ARVAMUS soovituste kohta komisjonile seoses Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimistega  
- DEVE_AD(2015)544467 -  
-
DEVE