Dawid Bohdan JACKIEWICZ : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 15-11-2015 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 15-11-2015 : Prawo i Sprawiedliwość (Poola)

Aseesimees 

  • 16-10-2014 / 15-11-2015 : Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 15-11-2015 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees
  • 14-07-2014 / 15-11-2015 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees

Asendusliige 

  • 01-07-2014 / 15-11-2015 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
  • 14-07-2014 / 15-11-2015 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
  • 15-09-2014 / 15-11-2015 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS eesmärgi kohta sõlmida Pariisis uus rahvusvaheline kliimakokkulepe  
- ITRE_AD(2015)557327 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Euroopa kaitsetööstusturgude arengusuundade mõju kohta Euroopa julgeoleku- ja kaitsevõimele  
- IMCO_AD(2015)549296 -  
-
IMCO 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon