Robert Jarosław IWASZKIEWICZ : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 19-10-2014 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 28-01-2016 : Kongres Nowej Prawicy (Poola)
 • 29-01-2016 / 11-10-2017 : KORWiN (Poola)
 • 12-10-2017 / 01-07-2019 : Wolność (Poola)

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi-Armeenia parlamentaarses partnerluskomitees, ELi-Aserbaidžaani parlamentaarses koostöökomisjonis ja ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 14-07-2014 / 19-10-2014 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks
 • 05-11-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Andide Ühenduse riikidega suhtlemiseks
 • 05-11-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2017 / 05-10-2017 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS isejuhtivate autode kohta Euroopa transpordisektoris  
- IMCO_AD(2018)625299 -  
-
IMCO 
ARVAMUS postiteenuste direktiivi kohaldamise aruande kohta  
- IMCO_AD(2016)576837 -  
-
IMCO 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Põhjalikumad arupärimised 
Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Uute raskesõidukite CO2-heitenormid (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) PL  
 

Absolutnie nie zgadzam się na żadne zwiększenie limitów emisji. To niszczenie przemysłu, w tym wypadku przemysłu motoryzacyjnego oraz transportu. Podwyższając ceny transportu doprowadzacie do schłodzenia gospodarki oraz wzrostu cen wszystkich produktów, od żywności po kosmetyki i materiały budowalne. Nie ma no to zgody. Dość. Przez takie sprawozdania Parlament Europejski staje się największym wrogiem europejskiego przemysłu.

Energialiidu juhtimine (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Jakop Dalunde) PL  
 

Unia Energetyczna miała być narzędziem obrony wspólnoty europejskiej przed rosyjskimi szantażami energetycznymi. Miała być zasłoną dla nieudolnych polityków krajowych nierozumiejących rynku i popełniających błędy przy negocjacjach kontraktów na dostawy węglowodorów. Nie wyszło z tego nic. Dokument który dziś głosowaliśmy potwierdzał tylko, że ten sztandarowy projekt UE staje się kolejnym narzędziem zielonej polityki, serwowanej krajom członkowskim w każdy możliwy sposób. Jednocześnie podnoszącej ceny prądu dla indywidulanych konsumentów. Głosowałem przeciw tym bzdurom, przeciw niespójności tego dokumentu. W jednym akapicie Parlament chce, słusznie, likwidować dotacje dla węgla, które zazwyczaj otrzymują najbiedniejsi, w kolejny chce te dotacje rozdawać w ramach walki z ubóstwem energetycznym.

Euroopa Parlamendi koosseis (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) PL  
 

Nowy podział mandatów w Parlamencie Europejskim, lista transnarodowa, nowy sposób wybierania kandydatów na komisarzy – to wszystko jest nie do przyjęcia. To pozbawienie resztek złudzeń tych, którzy uważali Unię Europejską za instytucję demokratyczną. Propozycje przedstawione do głosowania jasno pokazują, że Unia Europejska zmierza w kierunku zbudowania jednego europejskiego superpaństwa i z takim pomysłem się nie zgadzam.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon