József NAGY : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : MOST - HÍD (Slovakkia)

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Korea poolsaare riikidega suhtlemiseks
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Asendusliige 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Petitsioonikomisjon
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Petitsioonikomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta  
- LIBE_AD(2018)626976 -  
-
LIBE 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kultuuriväärtuste impordi kohta  
- LIBE_AD(2018)620997 -  
-
LIBE 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (uuesti sõnastatud)  
- LIBE_AD(2017)601042 -  
-
LIBE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Põhjalikumad arupärimised 
Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Mootorsõidukite läbisõidumõõdikuga manipuleerimine: ELi õigusraamistiku läbivaatamine (A8-0155/2018 - Ismail Ertug) HU  
 

Megszavaztuk, hogy az egész EU-ban számítson bűncselekménynek a kilométeróra hamisítása. Hosszútávon a legjobb megoldás persze a megelőzés, amit egy nyilvános, központi, uniós adatbázis tenne lehetővé, összekötve az EU összes STK nyilvántartását a bejegyzett kilométeróra állásokat tartalmazva. Az EU-ban az eladások 10-15 százalékánál fordul elő ilyen csalás, de a tagországok közötti használtautókereskedésben akár az 50 százalékot is eléri. A jelentést támogattam, hiszen az első sorban nekünk, kelet-európai vásárlónak jelent majd biztonságot, többnyire ugyanis mi állunk a becsapott oldalon.

ELi noortestrateegia rakendamine (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) HU  
 

Támogattam a jelentést, hiszen az egy hosszútávú, jól koordinált uniós ifjúsági stratégiát biztosít. Az eddigi sikeres EU programok, mint az Erasmus+ már bizonyították, hogy érdemes a fiatalokba invesztálni. Ezeket tovább kell erősítenünk és támogatnunk, valamint egy ambiciózus költségvetéssel társítanunk. Külön szeretném kiemelni az ún. „ifjúsági garanciát”, ami gondoskodik arról, hogy minden 25 éven aluli fiatal színvonalas állásajánlatot kapjon, további oktatásban vehessen részt vagy gyakorlati képzésben részesüljön a tanulmányai befejezését vagy munkahelyének elveszítését követő négy hónapon belül.

Ökodisaini direktiivi rakendamine (A8-0165/2018 - Frédérique Ries) HU  
 

Az Európai Unió vezető szerepet vállalt az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodásban és mintegy 220 millió eurót ruházott be különböző projektekbe, melyek célja a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése és a fogyasztók megfelelő tájékoztatása. A jelentést egyértelműen megszavaztam, hiszen fontosnak tartom az EU különböző környezetvédelmi politikáinak támogatását.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: ELi ühinemise kohta ÜRO lapse õiguste konventsiooniga  
- P8_DCL(2016)0135 - Kehtivuse kaotanud  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 120 - 13-03-2017
Kirjalik deklaratsioon: plii kasutamise vältimise kohta  
- P8_DCL(2016)0106 - Kehtivuse kaotanud  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Algatatud : 03-10-2016
Tähtaeg : 03-01-2017
Allakirjutanute arv : 94 - 04-01-2017
Kirjalik deklaratsioon: ühise terrorismivastase võitluse kohta  
- P8_DCL(2016)0028 - Kehtivuse kaotanud  
József NAGY , Monika BEŇOVÁ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Ruža TOMAŠIĆ , Tomasz Piotr PORĘBA , Adam GIEREK , Ivan ŠTEFANEC , Alessandra MUSSOLINI , Salvatore Domenico POGLIESE , Elisabetta GARDINI , Edward CZESAK  
Algatatud : 11-04-2016
Tähtaeg : 11-07-2016
Allakirjutanute arv : 71 - 12-07-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon