Janice ATKINSON : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsiooni - Liige
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 20-10-2014 / 14-06-2015 : Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon - Liige
 • 15-06-2015 / 15-06-2015 : Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioon - Liige
 • 16-06-2015 / 01-07-2019 : Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioon - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 01-10-2015 : United Kingdom Independence Party (Ühendkuningriik)
 • 02-10-2015 / 01-07-2019 : Independent (Ühendkuningriik)

Liikmed 

 • 30-11-2016 / 01-07-2019 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 27-07-2015 / 29-11-2016 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 09-11-2015 / 29-11-2016 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 02-03-2016 / 01-07-2019 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 13-04-2018 / 01-07-2019 : Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud  
Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon