Raymond FINCH : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsiooni - Liige
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 16-04-2019 : United Kingdom Independence Party (Ühendkuningriik)
 • 17-04-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Ühendkuningriik)

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kalanduskomisjon
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
 • 24-10-2016 / 18-01-2017 : Arengukomisjon
 • 19-01-2017 / 12-11-2017 : Arengukomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 13-03-2017 / 01-07-2019 : Regionaalarengukomisjon
 • 05-02-2018 / 13-01-2019 : Eelarvekomisjon
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon

Asendusliige 

 • 19-01-2017 / 09-05-2017 : Kalanduskomisjon
 • 10-05-2017 / 10-09-2017 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 30-08-2017 / 01-07-2019 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 11-10-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks
 • 07-11-2017 / 01-07-2019 : Väliskomisjon
 • 25-01-2018 / 25-02-2018 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 17-12-2018 / 01-07-2019 : Kalanduskomisjon
 • 10-01-2019 / 01-07-2019 : Inimõiguste allkomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon