Mike HOOKEM : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsiooni - Liige
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 20-10-2014 / 16-01-2019 : Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon - Liige
 • 17-01-2019 / 01-07-2019 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : United Kingdom Independence Party (Ühendkuningriik)

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 19-01-2017 / 13-01-2019 : Kalanduskomisjon

Asendusliige 

 • 09-07-2014 / 18-01-2017 : Väliskomisjon
 • 09-07-2014 / 18-01-2017 : Kalanduskomisjon
 • 11-02-2015 / 01-07-2019 : Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks
 • 16-12-2015 / 18-01-2017 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 19-01-2017 / 29-08-2017 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 19-01-2017 / 06-11-2017 : Väliskomisjon
 • 23-01-2019 / 01-07-2019 : Kalanduskomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Euro 5 taseme kohaldamine kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite tüübikinnituse suhtes (A8-0346/2018 - Daniel Dalton) EN  
 

. ‒ UKIP MEPs voted against this legislative, first-reading report on type-approval of L-category vehicles. They are against type-approval because it is total harmonisation, which we are strongly against. They also voted against because it allows the Commission to adopt delegated acts for another five years, and are against extending the Commission’s power.

Kauplemine teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) EN  
 

. ‒ UKIP voted to abstain. This was a codification whereby the text was only updated to include reference to legislation that may have been superseded or amended. There was no change to the substantive text.

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond: ülejäänud summade uuesti sidumine kulukohustustega (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) EN  
 

. ‒ UKIP MEPs voted against this legislative report. UKIP opposes the re-commitment of this funding programme which assists in the cost of relocating asylum seekers. UKIP believes that Member States which wish to relocate asylum seekers should bear the cost, not the European taxpayer. Moreover, UKIP opposes calls in this report for the funding to assist legal routes of migration which will, unquestionably, attract further migration into Europe.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon