Steven WOOLFE : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsiooni - Liige
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 20-10-2014 / 23-10-2016 : Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon - Liige
 • 24-10-2016 / 01-07-2019 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 17-10-2016 : United Kingdom Independence Party (Ühendkuningriik)
 • 18-10-2016 / 01-07-2019 : Independent (Ühendkuningriik)

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 15-05-2017 / 01-07-2019 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Asendusliige 

 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2)

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

2016. aasta Montenegro aruanne (A8-0050/2017 - Charles Tannock) EN  
 

The affairs of Montenegro can be managed by the Government of Montenegro and the UN. There is no requirement for the EU to be involved in this country. I will not vote to extend the mandate of the EU into competencies which they have no requirement to be involved.

ELi ja Brasiilia vaheline leping: kontsessioonide muutmine Horvaatia loendis selle riigi ELiga ühinemise käigus (A8-0052/2017 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) EN  
 

Conflation of legislation in the EU Parliament seems to be the norm, but on this occasion it goes beyond even EU general practices. The EU—Brazil Agreement can adequately be handled via WTO rules, of which the EU is a signatory, and the modification of concessions in the schedule for Croatia could equally be handled via WTO rules. Surely both these countries deserve to be treated separately.

Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse alustamine Taanis (A8-0051/2017 - Maria Grapini) EN  
 

Conflation with the gathering of data relating to Danish vehicle registration and terrorism to be directed toward a central database will do nothing to address terrorism. This enterprise, if it is to be executed at all, could be managed by Interpol. There is no requirement for the EU to be involved or to extend its competency into areas that are best left to national governments.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon