• Lars   ADAKTUSSON  

Lars ADAKTUSSON : Variraportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo)  
- AFET_AD(2016)584014 -  
-
AFET 
ARVAMUS Euroopa kodanike radikaliseerumise ja terroriorganisatsioonidesse värbamise ennetamise kohta  
- AFET_AD(2015)560548 -  
-
AFET