Marcel de GRAAFF : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 15-06-2015 / 15-06-2015 : Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioon - Liige
 • 16-06-2015 / 01-07-2019 : Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioon - Kaasesimees

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partij voor de Vrijheid (Madalmaad)

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Väliskomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 16-06-2015 / 01-07-2019 : Esimeeste konverents
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Väliskomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 27-07-2015 / 30-09-2015 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
 • 01-10-2015 / 01-07-2019 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud  
Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon