Marcel de GRAAFF : Algus 

Liige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis 

Asendusliige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks 

Kontakt