Pablo IGLESIAS : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 27-10-2015 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 27-10-2015 : PODEMOS (Hispaania)

Aseesimees 

  • 13-10-2014 / 27-10-2015 : Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 27-10-2015 : Väliskomisjon
  • 01-07-2014 / 27-10-2015 : Inimõiguste allkomisjon
  • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 01-07-2014 / 09-03-2015 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
  • 01-07-2014 / 27-10-2015 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
  • 14-07-2014 / 27-10-2015 : Delegatsioon Brasiilia Liitvabariigiga suhtlemiseks
  • 14-07-2014 / 27-10-2015 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Parlamendi põhitegevus 

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS eesmärgi kohta sõlmida Pariisis uus rahvusvaheline kliimakokkulepe  
- AFET_AD(2015)560685 -  
-
AFET 
ARVAMUS soovituste kohta Euroopa Komisjonile Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) läbirääkimisteks  
- AFET_AD(2015)546630 -  
-
AFET 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uuendtoidu kohta  
- AGRI_AD(2014)537498 -  
-
AGRI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: kaasavate haridussüsteemide edendamise kohta  
- P8_DCL(2015)0029 - Kehtivuse kaotanud  
Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS  
Algatatud : 07-09-2015
Tähtaeg : 07-12-2015
Allakirjutanute arv : 263 - 08-12-2015

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon