Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 31-07-2014 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 31-07-2014 : PODEMOS (Hispaania)

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 31-07-2014 : Transpordi- ja turismikomisjon
  • 14-07-2014 / 31-07-2014 : Delegatsioon Andide Ühenduse riikidega suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 01-07-2014 / 31-07-2014 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
  • 14-07-2014 / 31-07-2014 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon