Louis IDE : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 18-12-2014 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 18-12-2014 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgia)

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 18-12-2014 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
  • 14-07-2014 / 21-10-2014 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
  • 22-10-2014 / 18-12-2014 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 01-07-2014 / 21-10-2014 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
  • 14-07-2014 / 21-10-2014 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks
  • 22-10-2014 / 18-12-2014 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • 22-10-2014 / 18-12-2014 : Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis

Parlamendi põhitegevus 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ressursitõhususe ja ringmajandusele ülemineku kohta  
- ITRE_AD(2015)549322 -  
-
ITRE 

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon