Bronis ROPĖ : Algus 

Liige 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Regionaalarengukomisjon 
Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees 
Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees 
Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kontakt