Terence WYNN : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 20-07-2004 / 27-08-2006 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 20-07-2004 / 27-08-2006 : Labour Party (Ühendkuningriik)

Aseesimees 

  • 22-09-2004 / 27-08-2006 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks
  • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Laienenud Euroopa Liidu (2007–2013) poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite ajutise komisjon

Liikmed 

  • 21-07-2004 / 27-08-2006 : Eelarvekontrollikomisjon
  • 21-07-2004 / 27-08-2006 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
  • 15-09-2004 / 21-09-2004 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 21-07-2004 / 27-08-2006 : Eelarvekomisjon
  • 15-09-2004 / 27-08-2006 : Delegatsioon Lõuna-Aafrikaga suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

ETTEKANNE Euroopa Liidu 2003. eelarveaasta üldeelarve täitmise aruande kinnitamine  
- A6-0070/2005 -  
-
CONT 

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta  
- CONT_AD(2005)362410 -  
-
CONT 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Lõhe triivvõrkudega avamerepüük  
- P6_DCL(2005)0063 - Kehtivuse kaotanud  
Terence WYNN , Catherine STIHLER , Neil PARISH , Paulo CASACA , Elspeth ATTWOOLL  
Algatatud : 24-10-2005
Tähtaeg : 24-01-2006
Allakirjutanute arv : 61 - 24-01-2006
Kirjalik deklaratsioon: Kasvav rahvusvaheline mure karusapi kogumise pärast Hiinas  
- P6_DCL(2005)0052 - Vastu võetud  
David MARTIN , Neil PARISH , Peter SKINNER , Terence WYNN , Robert EVANS  
Algatatud : 26-09-2005
Tähtaeg : 26-12-2005
Vastu võetud (kuupäev) : 17-01-2006
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P6_TA(2006)0008
Allakirjutanute arv : 377 - 26-12-2005

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.