Karel C.C. DILLEN : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 20-07-1999 / 02-10-2001 : Sõltumatute liikmete tehniline fraktsioon - segafraktsioon - Liige
  • 03-10-2001 / 30-05-2003 : fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Liikmesriikide erakonnad 

  • 20-07-1999 / 30-05-2003 : Vlaams Blok (Belgia)

Liikmed 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Välissuhete, inimõiguste ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika komitee
  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioonid parlamentaarsetes koostöökomiteedes ning Ühenduse ja Kasahstani, Kõrgõzstani, Usbekistani, Tadžikistani, Türkmenistani ning Mongoolia vaheliste suhetega tegelevad delegatsioonid
  • 17-01-2002 / 30-05-2003 : Välisasjade, inimõiguste, ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika komisjon
  • 07-02-2002 / 30-05-2003 : Delegatsioon parlamendi Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ühiskomisjonis

Asendusliige 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Tööhõive- ja sotsiaalkomitee
  • 17-01-2002 / 30-05-2003 : Kultuuri-, noorsoo-, haridus-, meedia- ja spordikomisjon

all-activities 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128