Ian R.K. PAISLEY : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Liikmesriikide erakonnad 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Democratic Unionist Party (Northern Ireland) (Ühendkuningriik)

Liikmed 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Koostöö- ja arengukomitee
  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Eesti parlamentaarses ühiskomitees
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Arengu- ja koostöökomisjon
  • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Eesti ühiskomisjonis

Asendusliige 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : tööstuse, väliskaubanduse, teaduse ja energia komitee
  • 17-01-2002 / 22-01-2002 : Tööstuse, väliskaubanduse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • 23-01-2002 / 19-07-2004 : Majandus- ja rahanduskomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128