John HUME : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 20-07-1999 / 07-03-2000 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Liige
  • 08-03-2000 / 16-01-2002 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Juhatuse liige
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Social Democratic and Labour Party (Northern Ireland) (Ühendkuningriik)

Liikmed 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Regionaalpoliitika, transpordi ja turismi komitee
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Regionaalpoliitika-, transpordi- ja turismikomisjon

Asendusliige 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komitee
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: on racism, xenophobia and anti-Semitism EN  
- P5_DCL(2000)0019 - Kehtivuse kaotanud  
Sir Graham WATSON , Daniel COHN-BENDIT , François BAYROU , John HUME , Íñigo MÉNDEZ DE VIGO  
Algatatud : 14-11-2000
Tähtaeg : 14-02-2001
Allakirjutanute arv : 211 - 14-02-2001