Glyn FORD : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 07-11-2004 : Labour Party (Ühendkuningriik)
 • 08-11-2004 / 13-07-2009 : Labour and the Gibraltar Socialist Labour Party (Ühendkuningriik)

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Korea poolsaarega suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Petitsioonikomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kaitse ja julgeoleku allkomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Korea poolsaarega suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kaitse- ja julgeoleku allkomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kaitse- ja julgeoleku allkomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Väliskomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse puitu ja sellest saadud tooteid turule viivate ettevõtjate kohustused  
- INTA_AD(2009)416656 -  
-
INTA 
ARVAMUS Inimõiguste ja demokraatia klausel Euroopa Liidu lepingutes  
- INTA_AD(2005)362600 -  
-
INTA 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Vikingi, Lavali ja muudes kohtuasjades tehtud Euroopa Kohtu otsuste, mida praegu kasutavad rassistlikud ja ksenofoobsed parteid töötajate õiguste kahjustamiseks kogu ELis, kahjulik mõju  
- P6_DCL(2009)0015 - Kehtivuse kaotanud  
Glyn FORD , Caroline LUCAS , Stephen HUGHES , Luisa MORGANTINI , Elisabeth SCHROEDTER  
Algatatud : 18-02-2009
Tähtaeg : 07-05-2009
Allakirjutanute arv : 156 - 08-05-2009
Kirjalik deklaratsioon: Inimõiguste aktivisti Munir Said Thalibi mõrvamine  
- P6_DCL(2007)0098 - Vastu võetud  
Raül ROMEVA i RUEDA , Eija-Riitta KORHOLA , Jules MAATEN , Glyn FORD , Ana GOMES  
Algatatud : 12-11-2007
Tähtaeg : 13-03-2008
Vastu võetud (kuupäev) : 10-04-2008
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P6_TA(2008)0126
Allakirjutanute arv : 412 - 12-03-2008
Kirjalik deklaratsioon: Rassiviha internetis  
- P6_DCL(2007)0042 - Kehtivuse kaotanud  
Glyn FORD , Bernd POSSELT , Viktória MOHÁCSI , Claude MORAES , Feleknas UCA  
Algatatud : 23-04-2007
Tähtaeg : 06-09-2007
Allakirjutanute arv : 120 - 05-09-2007

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.