Gordon J. ADAM : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 08-02-2000 / 19-07-2004 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 08-02-2000 / 19-07-2004 : Labour Party (Ühendkuningriik)

Esimees 

 • 25-09-2002 / 30-04-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Leedu ühiskomisjonis

Liikmed 

 • 16-02-2000 / 14-01-2002 : Delegatsioonid parlamentaarsetes koostöökomiteedes ning Ühenduse ja Ukraina, Valgevene ning Moldova vaheliste suhetega tegelevad delegatsioonid
 • 18-02-2000 / 14-01-2002 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komitee
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Suu- ja sõrataudi ajutine komisjon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Ukraina ja ELi-Moldova koostöökomisjonides ja delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks
 • 24-09-2002 / 24-09-2002 : Delegatsioon parlamendi ELi-Leedu ühiskomisjonis
 • 25-09-2002 / 30-04-2004 : Delegatsioonide juhtide konverents

Asendusliige 

 • 16-02-2000 / 14-01-2002 : tööstuse, väliskaubanduse, teaduse ja energia komitee
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Tööstuse, väliskaubanduse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 30-01-2002 / 19-07-2004 : Kalanduskomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128