James (Jim) FITZSIMONS : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fianna Fáil Party (Iirimaa)

Liikmed 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomitee
 • 13-09-1999 / 14-01-2002 : Petitsioonide komitee
 • 30-09-1999 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Mašriki riikide ning Pärsia lahe äärsete riikide vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomisjon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Petitsioonikomisjon
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Mašreki riikide ja Pärsia lahe äärsete riikidega suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 21-07-1999 / 12-03-2000 : Majandus- ja rahanduskomitee
 • 30-09-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Küprose parlamentaarses ühiskomitees
 • 01-03-2000 / 14-01-2002 : Koostöö- ja arengukomitee
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Recommendation for second reading on the common position adopted by the Council with a view to adopting a European Parliament and Council directive on action to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants by engines intended to power agricultural or forestry tractors and amending Council Directive 74/150/EEC - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN  
- A5-0071/2000 -  
-
ENVI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128