Jean J.M. PENDERS : Kolmas ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Christen Democratisch Appèl (Madalmaad)

Aseesimees 

 • 10-02-1992 / 10-02-1993 : Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vaheliste suhetega tegelev delegatsioon

Liikmed 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Poliitiliste küsimuste komitee
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 15-01-1992 / 09-02-1992 : Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Välissuhete- ja julgeolekukomitee
 • 28-01-1992 / 18-07-1994 : Julgeoleku ja desarmeerimise allkomitee
 • 11-02-1992 / 10-02-1993 : Ühenduse ja Norra vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegatsioon EÜ-Norra parlamentaarses ühiskomitees
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegatsioon EL-Norra parlamentaarses ühiskomitees

Asendusliige 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Institutsioonidega seotud küsimuste komitee
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Regionaalpoliitika ja –planeerimise ning piirkondlike ja kohalike võimudega suhtlemise komitee
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Institutsioonidega seotud küsimuste komitee
 • 26-05-1993 / 31-01-1994 : Delegatsioon EÜ-Euroopa Majanduspiirkonna parlamentaarses ühiskomitees
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegatsioon Euroopa Majanduspiirkonna parlamentaarses ühiskomitees