Jef L.E. ULBURGHS : Teine ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 24-07-1984 / 16-09-1987 : fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 17-09-1987 / 17-11-1987 : Tehniline koordinatsioon ja sõltumatute fraktsioonide ja liikmete kaitse - Juhatuse liige
 • 18-11-1987 / 24-07-1989 : fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Liikmesriikide erakonnad 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Socialistische Partij (Belgia)

Liikmed 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Õigusküsimuste ja kodanike õiguste komitee
 • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Ühenduse ja Ida-Euroopa riikide vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Ühenduse ja Šveitsi vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 21-01-1987 / 13-10-1987 : Keskkonna-, tervise- ja tarbijakaitsekomitee
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Petitsioonide komitee
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Ühenduse ja Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 14-10-1987 / 24-07-1989 : Tööhõive- ja sotsiaalkomitee

Asendusliige 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Koostöö- ja arengukomitee
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Keskkonna-, tervise- ja tarbijakaitsekomitee
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Koostöö- ja arengukomitee
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Õigusküsimuste ja kodanike õiguste komitee