James L.C. PROVAN : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 11-10-1999 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige
 • 12-10-1999 / 07-03-2002 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Juhatuse liige
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Conservative and Unionist Party (Ühendkuningriik)

Asepresident 

 • 20-07-1999 / 14-01-2002 : Euroopa Parlament
 • 20-07-1999 / 14-01-2002 : Euroopa Parlamendi juhatus
 • 15-01-2002 / 19-07-2004 : Euroopa Parlament
 • 15-01-2002 / 19-07-2004 : Euroopa Parlamendi juhatus

Liikmed 

 • 21-07-1999 / 13-09-1999 : Tööhõive- ja sotsiaalkomitee
 • 04-10-1999 / 14-01-2002 : Tööhõive- ja sotsiaalkomitee
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Küprose parlamentaarses ühiskomitees
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Naiste õiguste ja võrdsete võimaluste komisjon
 • 04-02-2002 / 19-07-2004 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Sloveenia ühiskomisjonis

Asendusliige 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Regionaalpoliitika, transpordi ja turismi komitee
 • 17-01-2002 / 03-02-2002 : Eelarvekomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: on applying codecision to decisions taken under Article 37 of the Treaty EN  
- P5_DCL(2002)0018 - Kehtivuse kaotanud  
James L.C. PROVAN , Jan MULDER , Terence WYNN  
Algatatud : 21-10-2002
Tähtaeg : 21-01-2003
Allakirjutanute arv : 64 - 21-01-2003