Pedro Augusto PINTO : Teine ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-01-1986 / 13-09-1987 : Liberaalide ja demokraatlike reformistide partei fraktsioon - Liige
 • 14-09-1987 / 24-07-1989 : Liberaalide ja demokraatlike reformistide partei fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-01-1986 / 13-09-1987 : Partido Social Democrata (Portugal)
 • 14-09-1987 / 24-07-1989 : Partido Social Democrata (Portugal)

Liikmed 

 • 16-01-1986 / 20-01-1987 : Eelarvekontrolli komitee
 • 16-01-1986 / 20-01-1987 : Energia-, teadustöö- ja tehnoloogiakomitee
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Energia-, teadustöö- ja tehnoloogiakomitee
 • 16-12-1987 / 13-03-1989 : Ühenduse ja ASEANi liikmesriikide ning ASEANi parlamentidevahelise organisatsiooni (AIPO) ning Korea Vabariigi vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Ühenduse ja ASEANi liikmesriikide ning ASEANi parlamentidevahelise organisatsiooni (AIPO) ning Korea Vabariigi vaheliste suhetega tegelev delegatsioon

Asendusliige 

 • 16-01-1986 / 20-01-1987 : Noorsoo, kultuuri, hariduse, teabe ja spordi komitee
 • 16-01-1986 / 20-01-1987 : Poliitiliste küsimuste komitee
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Regionaalpoliitika ja –planeerimise komitee