Antonio Augusto LACERDA DE QUEIRÓZ : Teine ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-01-1986 / 13-09-1987 : Liberaalide ja demokraatlike reformistide partei fraktsioon - Liige
 • 16-09-1988 / 24-07-1989 : Liberaalide ja demokraatlike reformistide partei fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-01-1986 / 13-09-1987 : Partido Social Democrata (Portugal)
 • 16-09-1988 / 24-07-1989 : Partido Social Democrata (Portugal)

Liikmed 

 • 16-01-1986 / 20-01-1987 : Tööhõive- ja sotsiaalkomitee
 • 16-01-1986 / 20-01-1987 : Naiste õiguste komitee
 • 31-01-1986 / 20-01-1987 : Ühenduse ja Lõuna-Ameerika riikide vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 21-01-1987 / 13-09-1987 : Tööhõive- ja sotsiaalkomitee
 • 21-01-1987 / 13-09-1987 : Naiste õiguste komitee
 • 21-01-1987 / 13-09-1987 : Ühenduse ja ASEANi liikmesriikide ning ASEANi parlamentidevahelise organisatsiooni (AIPO) ning Korea Vabariigi vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 10-10-1988 / 24-07-1989 : Keskkonna-, tervise- ja tarbijakaitsekomitee

Asendusliige 

 • 16-01-1986 / 20-01-1987 : Põllumajanduse, kalanduse ja maaelu arengu komitee
 • 16-09-1988 / 24-07-1989 : Eelarvete komitee