Salvador GARRIGA POLLEDO : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige
 • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Popular (Hispaania)

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Eelarvekomisjon
 • 16-09-2009 / 11-03-2012 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks
 • 16-09-2009 / 14-04-2013 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 20-01-2010 / 06-07-2010 : Kalanduskomisjon
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Eelarvekomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 19-01-2010 : Kalanduskomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 16-09-2009 / 01-03-2012 : Delegatsioon Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, Montenegro ning Kosovoga suhtlemiseks
 • 08-10-2009 / 08-10-2009 : Finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjon
 • 07-07-2010 / 18-01-2012 : Kalanduskomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 02-03-2012 / 03-06-2012 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks
 • 02-03-2012 / 26-03-2013 : Delegatsioon Palestiina Seadusandliku Nõukoguga suhtlemiseks

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Ühisprotokolli loomine Euroopa päeva tähistamiseks kõigis liikmesriikides  
- P7_DCL(2013)0021 - Kehtivuse kaotanud  
Juan Andrés NARANJO ESCOBAR , Hannu TAKKULA , Jean Louis COTTIGNY , Santiago FISAS AYXELÀ , Joseph DAUL , Alejandro CERCAS , Sidonia MAZUR , Salvador GARRIGA POLLEDO , Andrej PLENKOVIĆ , Dominique RIQUET , José Manuel FERNANDES , Francisco SOSA WAGNER  
Algatatud : 21-10-2013
Tähtaeg : 21-01-2014
Allakirjutanute arv : 77 - 23-01-2014
Kirjalik deklaratsioon: Puudega isikutele mõeldud Euroopa Liidu dokument  
- P7_DCL(2013)0008 - Kehtivuse kaotanud  
Jan KOZŁOWSKI , Andrea COZZOLINO , Frédéric DAERDEN , Salvador GARRIGA POLLEDO , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Ivars GODMANIS , Marian HARKIN , Jolanta Emilia HIBNER , Danuta JAZŁOWIECKA , Anne E. JENSEN , Jürgen KLUTE , Ádám KÓSA , Jacek PROTASIEWICZ , Derek VAUGHAN  
Algatatud : 20-05-2013
Tähtaeg : 20-08-2013
Allakirjutanute arv : 347 - 20-08-2013
Kirjalik deklaratsioon: Annetamise Euroopa päeva kehtestamine  
- P7_DCL(2010)0078 - Kehtivuse kaotanud  
László SURJÁN , Michał Tomasz KAMIŃSKI , Carl HAGLUND , Salvador GARRIGA POLLEDO  
Algatatud : 18-10-2010
Tähtaeg : 03-02-2011
Allakirjutanute arv : 93 - 03-02-2011

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon