Marie-Noëlle LIENEMANN : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Parti socialiste (Prantsusmaa)

Aseesimees 

 • 20-09-2004 / 31-12-2006 : Delegatsioon ELi-Rumeenia parlamentaarses ühiskomisjonis

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegatsioon ELi-Rumeenia parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Kliimamuutuste ajutine komisjon

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: vajaduse kohta säilitada vähendatud käibemaksumäär ehitussektoris  
- P6_DCL(2005)0060 - Kehtivuse kaotanud  
Marie-Line REYNAUD , Marie-Noëlle LIENEMANN  
Algatatud : 24-10-2005
Tähtaeg : 24-01-2006
Allakirjutanute arv : 72 - 24-01-2006
Kirjalik deklaratsioon: tsunami ja rahvusvahelise maksu kehtestamine  
- P6_DCL(2005)0002 - Kehtivuse kaotanud  
Marie-Noëlle LIENEMANN , Glyn FORD , Caroline LUCAS , Vittorio AGNOLETTO , Harlem DÉSIR  
Algatatud : 26-01-2005
Tähtaeg : 26-04-2005
Allakirjutanute arv : 30 - 14-04-2005

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.