Daniel DUCARME : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 12-09-1999 : Euroopa Liberaalide, Demokraatide ja Reformistide Erakonna fraktsioon - Liige
 • 13-09-1999 / 04-06-2003 : Euroopa Liberaalide, Demokraatide ja Reformistide Erakonna fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 04-06-2003 : Parti réformateur libéral/Front démocratique des francophones (Belgia)

Kvestor 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Euroopa Parlament
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Euroopa Parlamendi juhatus

Liikmed 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kvestorid
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Tööhõive- ja sotsiaalkomitee
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioonid Ühenduse ja Armeenia, Aserbaidžaani ja Gruusia vaheliste suhetega tegelevates parlamentaarsetes koostöökomiteedes
 • 17-01-2002 / 04-06-2003 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Asendusliige 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Regionaalpoliitika, transpordi ja turismi komitee
 • 17-01-2002 / 04-06-2003 : Regionaalpoliitika-, transpordi- ja turismikomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: on rejection of the mid-term review of the Common Agricultural Policy EN  
- P5_DCL(2002)0013 - Kehtivuse kaotanud  
Daniel DUCARME  
Algatatud : 23-09-2002
Tähtaeg : 23-12-2002
Allakirjutanute arv : 8 - 23-12-2002
Kirjalik deklaratsioon: on the current agricultural problems EN  
- P5_DCL(2001)0001 - Kehtivuse kaotanud  
Daniel DUCARME  
Algatatud : 13-02-2001
Tähtaeg : 13-05-2001
Allakirjutanute arv : 13 - 13-05-2001
Kirjalik deklaratsioon: on country sports EN  
- P5_DCL(1999)0007 - Kehtivuse kaotanud  
Roger HELMER , Piia-Noora KAUPPI , Daniel DUCARME , Avril DOYLE  
Algatatud : 13-10-1999
Tähtaeg : 13-01-2000
Allakirjutanute arv : 42 - 13-01-2000