Charles de GAULLE : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 20-07-1999 / 21-07-1999 : Sõltumatute liikmete tehniline fraktsioon - segafraktsioon - Liige
  • 22-07-1999 / 02-10-2001 : Sõltumatute liikmete tehniline fraktsioon - segafraktsioon - Kaasesimees
  • 03-10-2001 / 19-07-2004 : fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Liikmesriikide erakonnad 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Front national (Prantsusmaa)

Liikmed 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Majandus- ja rahanduskomitee
  • 01-01-2001 / 14-01-2002 : Esimeeste konverents
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Majandus- ja rahanduskomisjon

Asendusliige 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : tööstuse, väliskaubanduse, teaduse ja energia komitee
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Tööstuse, väliskaubanduse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: on the removal from office of Mr Jean-Marie Le Pen EN  
- P5_DCL(2000)0021 - Kehtivuse kaotanud  
Bruno GOLLNISCH , Charles de GAULLE , Jean-Claude MARTINEZ , Carl LANG , Marie-France STIRBOIS  
Algatatud : 15-12-2000
Tähtaeg : 05-03-2001
Allakirjutanute arv : 8 - 05-03-2001
Kirjalik deklaratsioon: on the Israeli-Palestinian conflict EN  
- P5_DCL(2000)0015 - Kehtivuse kaotanud  
Charles de GAULLE , Bruno GOLLNISCH , Jean-Claude MARTINEZ , Carl LANG  
Algatatud : 24-10-2000
Tähtaeg : 24-01-2001
Allakirjutanute arv : 9 - 24-01-2001