John FLACK : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 28-06-2017 / 01-07-2019 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 28-06-2017 / 01-07-2019 : Conservative Party (Ühendkuningriik)

Liikmed 

  • 04-07-2017 / 13-09-2017 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
  • 04-07-2017 / 01-07-2019 : Regionaalarengukomisjon
  • 04-07-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 04-07-2017 / 05-07-2017 : Petitsioonikomisjon
  • 04-07-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
  • 05-07-2017 / 01-07-2019 : Kalanduskomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS plasti ringmajanduses käsitleva Euroopa strateegia kohta  
- PECH_AD(2018)619288 -  
-
PECH 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamine ELi piirialadel (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman) EN  
 

John Flack MEP, on behalf of the UK Conservative delegation of the ECR Group.
The UK Conservative delegation of the ECR voted in favour of this report as it provides a valuable insight into the challenges and obstacles faced by internal EU border regions. Moreover, it highlights good practices and success stories as well as the importance of access to public services, and small-scale projects in bringing people together and generating new potential for local development.
Nonetheless, we would like to underline that we do oppose any recommendation of a ‘significantly increased budget’ for European Territorial Cooperation projects. The benefits of these projects require further assessment before such a recommendation could be justified. Furthermore, any suggestion that Member States should consider aligning their legal systems and any forced multilingual approach to administration would unnecessarily trample on the sovereignty of Member States to decide on these issues as they see fit.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Deklaratsioon parlamendiliikmete osalemise kohta kutse alusel kolmandate isikute korraldatud üritustele