Jiří PAYNE : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 05-09-2017 / 01-07-2019 : Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 05-09-2017 / 01-07-2019 : Strana svobodných občanů (Tšehhi)

Liikmed 

  • 13-06-2018 / 01-07-2019 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Asendusliige 

  • 06-03-2018 / 23-04-2018 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks
  • 21-03-2018 / 01-07-2019 : Väliskomisjon
  • 24-04-2018 / 13-06-2018 : Inimõiguste allkomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Euroopa Parlamendi koosseis (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) CS  
 

Podporuji snížení počtu poslanců EP po odchodu britské delegace, je-li méně států, mělo by být méně poslanců. Některé státy se na uvolněná křesla vrhly jako na kořist. Přitom medvěd ještě běhá po lese.

Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud vahetamine Portugaliga (A8-0017/2018 - Ignazio Corrao) CS  
 

Výměna dat má podle pravidla subsidiarity probíhat na úrovni členských států. Návrh je porušením článku 5 Lisabonské smlouvy (smlouvy o Evropské unii).

Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine (A8-0392/2017 - José Blanco López) CS  
 

Evropská unie se pokouší regulovat oblasti, které mají patřit do výhradní kompetence členských států.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon