Ralf WALTER : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Saksamaa)

Aseesimees 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Eelarvekomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Eelarvekomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Eelarvekomisjon

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Eelarvekomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Laienenud Euroopa Liidu (2007–2013) poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite ajutise komisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Arengukomisjon
 • 30-08-2004 / 14-01-2007 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 15-09-2004 / 15-09-2004 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Arengukomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Arengukomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Eelarvekontrollikomisjon

all-activities 

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Liidu 2006. eelarveaasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine  
- DEVE_AD(2008)402500 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Kuuenda, seitsmenda, kaheksanda ja üheksanda Euroopa Arengufondi 2006. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine  
- DEVE_AD(2008)402496 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarve projekt  
- DEVE_AD(2007)393851 -  
-
DEVE 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.