Alfred GOMOLKA : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 11-10-1999 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige
 • 12-10-1999 / 07-03-2002 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Juhatuse liige
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Saksamaa)

Esimees 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Läti parlamentaarses ühiskomitees
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Läti ühiskomisjonis

Liikmed 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Välissuhete, inimõiguste ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika komitee
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Välisasjade, inimõiguste, ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika komisjon
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegatsioonide juhtide konverents

Asendusliige 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : tööstuse, väliskaubanduse, teaduse ja energia komitee
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Eesti parlamentaarses ühiskomitees
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Tööstuse, väliskaubanduse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 07-03-2002 / 30-04-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Eesti ühiskomisjonis

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128