Romeo FRANZ : Algus 

Esimees 

Delegatsioon Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovoga suhtlemiseks 

Aseesimees 

Kultuuri- ja hariduskomisjon 

Liige 

CPDE  
Delegatsioonide juhtide konverents 

Asendusliige 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon ELi–Albaania parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees 

Viimased tegevused 

ARVAMUS Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid  
- CULT_AD(2020)643224 -  
-
CULT 
Variraportöörina esitatud arvamus 

Kontakt