Romeo FRANZ : Algus 

Esimees 

Delegatsioon Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovoga suhtlemiseks 

Aseesimees 

Kultuuri- ja hariduskomisjon 

Liige 

CPDE  
Delegatsioonide juhtide konverents 

Asendusliige 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon ELi–Albaania parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees 

Viimased tegevused 

Kontakt