Igor GRÄZIN : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 05-09-2018 / 01-07-2019 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 05-09-2018 / 31-12-2018 : Eesti Reformierakond (Eesti)
  • 03-01-2019 / 01-07-2019 : Independent (Eesti)

Liikmed 

  • 10-09-2018 / 01-07-2019 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Asendusliige 

  • 05-09-2018 / 11-10-2018 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
  • 05-09-2018 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees
  • 05-09-2018 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
  • 12-10-2018 / 01-07-2019 : Väliskomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Põhjalikumad arupärimised 
Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon