Stefan GEHROLD : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 20-09-2018 / 01-07-2019 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 20-09-2018 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Saksamaa)

Liikmed 

  • 01-10-2018 / 21-10-2018 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
  • 01-10-2018 / 01-07-2019 : Majandus- ja rahanduskomisjon
  • 22-10-2018 / 01-07-2019 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees

Asendusliige 

  • 26-09-2018 / 01-07-2019 : Transpordi- ja turismikomisjon
  • 26-09-2018 / 01-07-2019 : Delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks
  • 11-10-2018 / 01-07-2019 : Arengukomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Põhjalikumad arupärimised 
Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon